Уплатни сметки – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
< ПП50 уплатница за ШКОЛАРИНА >

<ПП 50 уплатница за издавање на ДИПЛОМА / УВЕРЕНИЕ >

< ПП 50 уплатница за ИЗДАВАЊЕ НА ДРУГИ АКТИ >

<Упатство за плаќање на административна такса>


<Шифри на општините за плаќање на административна такса>


Податоци за плаќање на школарина од странство