Три бесплатни „BOB“- онлајн работилници – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка на Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на трите бесплатни „BOB“- онлајн работилници.

👉Вебинарите ќе се одржат од 10 до 24 февруари 2021 година.

👉Повеќе за вебинарите и начинот на регистрација: https://curadenacademy.com/en/