Три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👉 Согласно склучениот меморандум за соработка помеѓу Стоматолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ ДООЕЛ, овозможено е учество на студентите и специјализантите на три бесплатни вебинари на тема: ЗДРАВЈЕТО НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ТКИВА.

👉Вебинарите ќе се одржат од 8 до 12 март 2021 година.

👉Повеќе за вебинарите и начинот на регистрација: https://curadenacademy.com/en/