Трет уписен рок – прв циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Ве известуваме дека во третиот уписен рок согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година слободни се 6 места за студиската програма за стручни стоматолошки сестри орални хигиенолози во квотата за кофинансирање.

Секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот најдоцна до 28.9.2021 година.

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Стоматолошки факултет – Скопје