Ставен во употреба целосно реконстуираниот амфитеатар бр. 2 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Во изминатиот период извршивме целосна реконструкција на амфитеатарот бр. 2 на Стоматолошкиот факултет – Скопје, сместен на Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат – максилофацијална хирургија Акд. д-р Илија Васков.