СЗТ- Известувања – втор циклус на студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за настава 2021/2022


Наставата ќе се одвива согласно распоредот даден во прилог.