СПИСОК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА УСМЕНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА КОРУНОСКА – СТЕВКОВСКА

 1. 7075
 2. 7201
 3. 7167
 4. 7248
 5. 7220
 6. 7187
 7. 7242
 8. 7233
 9. 7214
 10. 7183
 11. 7179
 12. 7181
 13. 7192
 14. 7202
 15. 7207
 16. 7230
 17. 7247

ПРОФ. Д-Р ГОРДАНА КОВАЧЕВСКА

 1. 7255
 2. 7178
 3. 7145
 4. 7176
 5. 7217
 6. 7188
 7. 7193
 8. 6265
 9. 7199
 10. 7186
 11. 7194
 12. 7224
 13. 7249
 14. 7125
 15. 7243
 16. 7127

Студентите да се обратат до одговорниот професор со цел да се договорат за терминот за усмениот испит.

Одговорни професори:

Проф. д-р Весна Коруноска – Стевковска

Проф. д-р Гордана Ковачевска