Соопштенија – Доктор по дентална медицина (6-годишни)