Соопштенија – Доктор по дентална медицина (6-годишни)

Список за полагање испит по предметот Стоматолошка фармакологија

26.1.2021 од 11 часот Срна Цветановска           7125  Марија Настеска              7246  Бојана Миленковска        7230  Бојан Звездаковски         7198  Самир Шасивари             7168  Фатмире Рушити             7138  Стојан Петровски            7337  Стефанија Ѓорѓиевска    7443  Maјлинда Рамадани        7185  Фетије Лимани                 7228 

Повеќе »