Соопштенија – Доктор по дентална медицина (5-годишни)