Соопштенија – Доктор по дентална медицина (5-годишни)

Известување за теоретска настава

Студентите по сите студиски програми кои предметите повеќе пати ги презапишуваат во летниот  семестар во учебната 2020/2021 година задолжително да следат теоретска настава. Одделение за

Повеќе »

Известување за практична настава по предметот Mаксилофацијална хирургија

Вежбите по Mаксилофацијална хирургија  ќе се одржуват online во следните термини: Максилофацијална хирургија 1 (нова програма) – четврток  од 19-21 часот; Максилофацијална хирургија 2 (стара

Повеќе »

Известување за практична настава

Практичната настава за стоматолошките клинички предмети за студентите запишани на студиската програма за Доктори по дентална медицина – стара и нова програма ќе започне од

Повеќе »