Соопштение за промена на терминот на испит за предметот Технологија на заботехнички материјали 1 – СЗТ во дополнителна сесија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат сите студенти кои ќе го полагаат предметот Технологија на заботехнички материјали 1 – СЗТ, во дополнителната сесија, дека испитот ќе се одржи на 28.09.2021 во 14:15 часот во амфитеатар 1

Проф д-р Сања Панчевска