СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА – (НОВА ПРОГРАМА) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФИКСНА ПРОТЕТИКА (НОВА ПРОГРАМА) ЗАКАЖАН ЗА 30.06.2021 ОД 8-11 ЧАСОТ НАМЕСТО ВО АМФИТЕАТАРОТ НА СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА  ХИРУРГИЈА.

Од

Одговорниот наставник

Проф. д-р Весна Коруновска Стефковска