Соопштение за полагање на предметот Орални хирургија (нова програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Двата предвидени колоквиуми (I -ва и II-ра колоквиумска недела) по предметот Орална хирургија IX-ти сем.(нова програма) ќе се реализираат како компјутерски тестови.

Термини: 24.11.2021 год. (среда) / I-ва колоквиумска недела               
    15.1.2022 год. (сабота) / II-ра колоквиумска недела