Соопштение за полагање на задолжителните предмети за втор циклус на студии во јануарскиот испитен рок – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Полагање на задолжителните предмети за втор циклус на студии во јануарскиот испитен рок

28.01.2022 во 12:00 Амф 2 Орална епидемиологија

04.02.2022 во 14 :00 Амф 1 Вовед во НИР

11.02. 2022 во 12:00 Амф 2 Актуелности во орофацијалната регија

18.02. 2022 во 12:00 Амф 2 Биоматеријали во стоматологијата

Проф. д-р Ана Сотировска Ивковска