Соопштение за одбрана на магистерски труд на д-р Беџет Рочи – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје