Соопштение за одбрана на стручен труд на д-р Вишна Жабева – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје