Симпозиумот со наслов: ”Превентивна стоматологија- начин за одржување на оралното здравје”- Стоматолошки факултет – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
На 10.2.2024 (сабота), со почеток од 10 часот, во амфитеатарот бр. 1 на Стоматолошкиот факултет – Скопје, ќе се одржи симпозиумот со наслов: ”Превентивна стоматологија- начин за одржување на оралното здравје”.
Заинтересираните учесници е потребно да ја пополнат пријавата за учество, најдоцна до 8.2.2024 година, достапна на следниот линк:
Пријавените учесници, треба да извршат уплата најдоцна до 8.2.2024 година на пос терминалот на студентски прашања или на следната жиро сметка:
Назив и седиште: УКИМ – Стоматолошки факултет – Скопје,
Банка на примач: НБРМ,
Трансакциска сметка: 100000000063095,
Сметка на буџетски корисник: 160011048078819,
Приходна шифра и програма: 723019 41,
Во цел на дознака се наведува: котизација и името и презимето на учесникот и бројот на лиценца
Котизација за настанот е во износ од: 1000 денари
Симпозиумот е акредитиран од СКМ со 8 бодa.