СЗТ- ИЗВЕСТУВАЊА – ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје