СЗТ – Известувања – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Стручни забни техничари
Распоред за теоретска настава
1-ва-година
2-ра-година
3-та-година

Распоред за практична настава
1-ва-година
2-ра-година
3-та-година
ПРОМЕНИ ВО ТЕРМИНИТЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СЗТ