Трета испитна сесија 2019/2020

I ГОДИНА
1-ва декада
ПредметДатаРезултати
Медицинска етика и психологија18/08/2020
Англиски јазик17/08/2020
Медицинска хемија22/08/2020превземи
Анатомија 131/08/2020превземи
Биофизика21/08/2020
Хистологија20/08/2020
Биологија19/08/2020
Применети информатички знаења во стоматологијата24/08/2020
Биостатистика24/08/2020
Биохемија25/08/2020
Дентални материјали27/08/2020
Анатомија и морфологија на вилици и заби26/08/2020превземи
Физиологија 103/09/2020
Анатомија 205/09/2020превземи
2-ра декада
Медицинска етика и психологија09/09/2020
Англиски јазик07/09/2020
Медицинска хемија14/09/2020превземи
Анатомија 118/09/2020превземи
Биофизика12/09/2020
Хистологија11/09/2020
Биологија10/09/2020
Применети информатички знаења во стоматологијата15/09/2020
Биостатистика15/09/2020
Биохемија16/09/2020
Дентални материјали21/09/2020
Анатомија и морфологија на вилици и заби17/09/2020превземи
Физиологија 126/09/2020
Анатомија 224/09/2020превземи
II ГОДИНА
1-ва декада
ПредметДатаРезултати
Општа патологија22/08/2020
Патолошки основи02/09/2020
Патолошка физиологија05/09/2020
Ергономија17/08/2020
Претклиничка мобилна протетика (Т.П. 5 годишни)19/08/2020
Микробиологија20/08/2020
Физиологија 204/09/2020
Орална биохемија25/08/2020превземи
Епидемиологија24/08/2020
Орална хигиена21/08/2020
Фармакологија01/09/2020
Екологија18/08/2020
Социјална медицина18/08/2020
Неврологија26/08/2020
Претклиничка мобилна протетика (6 годишни)27/08/2020
Претклиничка мобилна протетика (П.П. 5 годишни)29/08/2020
Претклиничка мобилна протетика (6 годишни)31/08/2020
2-ра декада
Општа патологија14/09/2020
Патолошки основи23/09/2020
Патолошка физиологија26/09/2020
Ергономија07/09/2020
Претклиничка мобилна протетика (Т.П. 5 годишни)10/09/2020
Микробиологија11/09/2020
Физиологија 225/09/2020
Орална биохемија16/09/2020превземи
Епидемиологија15/09/2020
Орална хигиена12/09/2020
Фармакологија22/09/2020превземи
Екологија09/09/2020
Социјална медицина09/09/2020
Неврологија17/09/2020
Претклиничка мобилна протетика (6 годишни)18/09/2020
Претклиничка мобилна протетика (П.П. 5 годишни)19/09/2020
Претклиничка мобилна протетика (6 годишни)21/09/2020
III година
1-ва декада
ПредметДатаРезултати
Психијатрија17/08/2020
ОРЛ21/08/2020
Интерна медицина20/08/2020
Педијатрија25/08/2020
Претклиничка кариологија27/08/2020
Основи на клиничка радиологија22/08/2020
Инфектологија19/08/2020
Дерматовенерологија05/09/2020превземи
Офталмологија03/09/2020
Општа хирургија26/08/2020
Англиски јазик 218/08/2020
Анестезија и седација31/08/2020превземи
Претклиничка фиксна 1 (5 годишни)27/08/2020
Претклиничка фиксна 2 (5 годишни)02/09/2020превземипревземи
Претклиничка фиксна протетика (6 годишни)01/09/2020
Клиничка кариологија и реставративна стоматологија24/08/2020
2-ра декада
Психијатрија07/09/2020
ОРЛ12/09/2020
Интерна медицина11/09/2020
Педијатрија16/09/2020
Претклиничка кариологија18/09/2020
Основи на клиничка радиологија14/09/2020
Инфектологија09/09/2020
Дерматовенерологија26/09/2020превземи
Офталмологија24/09/2020
Општа хирургија17/09/2020
Англиски јазик 209/09/2020
Анестезија и седација21/09/2020превземи
Претклиничка фиксна 1 (5 годишни)18/09/2020
Претклиничка фиксна 2 (5 годишни)23/09/2020превземи
Претклиничка фиксна протетика (6 годишни)22/09/2020превземи
IV ГОДИНА
1-ва декада
ПредметДатаРезултати
Орална медицина и патологија 1 (5 годишни)20/08/2020превземи
Претклиничка орална хирургија (5 годишни)18/08/2020превземи
Претклиничка орална хирургија18/08/2020превземи
Стоматолошка рендгенологија29/08/2020превземи
Клиничка кариологија реставративна стоматологија 1 и 203/09/2020превземи
Забоздравство04/09/2020
Детска и превентивна стоматологија (7 сем.)19/08/2020превземи
Судска медицина17/08/2020
Клиничка мобилна протетика (П.П. – 5 годишни)26/08/2020превземи
Клиничка мобилна протетика (Т.П. – 5 годишни)25/08/2020превземи
Клиничка кариологија 1 (5 годишни)24/08/2020
Клиничка мобилна протетика (6 годишни)27/08/2020превземи
Ургентни состојби и пациенти со ризик01/09/2020превземи
Клиничка кариологија 2 (5 годишни)27/08/2020
Претклиничка пародонтологија (5 годишни)31/08/2020
Орална хирургија (8 сем.)20/08/2020превземи
Орална хирургија 1 (5 годишни)21/08/2020
Ортодонција 1 (5 годишни)19/08/2020превземи
Орална медицина и патологија 2 (5 годишни)22/08/2020
Орална медицина и патологија (6 годишни)24/08/2020
Претклиничка ендодонција31/08/2020
2-ра декада
Орална медицина и патологија 1 (5 годишни)11/09/2020превземи
Претклиничка орална хирургија (5 годишни)09/09/2020
Претклиничка орална хирургија09/09/2020превземи
Стоматолошка рендгенологија19/09/2020превземи
Клиничка кариологија реставративна стоматологија 1 и 224/09/2020
Забоздравство25/09/2020
Судска медицина07/09/2020
Клиничка мобилна протетика (П.П. – 5 годишни)17/09/2020превземи
Клиничка мобилна протетика (Т.П. – 5 годишни)16/09/2020превземи
Клиничка кариологија 1 (5 годишни)15/09/2020
Клиничка мобилна протетика (6 годишни)18/09/2020превземи
Ургентни состојби и пациенти со ризик22/09/2020превземи
Клиничка кариологија 2 (5 годишни)18/09/2020превземи
Претклиничка пародонтологија (5 годишни)21/09/2020
Орална хирургија 1 (5 годишни)12/09/2020
Ортодонција 1 (5 годишни)10/09/2020
Орална медицина и патологија 2 (5 годишни)14/09/2020
Орална медицина и патологија (6 годишни)15/09/2020
Претклиничка ендодонција21/09/2020
V ГОДИНА
1-ва декада
ПредметДатаРезултати
Ортодонција 202/09/2020
Максилофацијална хирургија 121/08/2020
Детска стоматологија 120/08/2020превземи
Орална хирургија 222/08/2020превземи
Клиничка пародонтологија 119/08/2020
Фокалоза25/08/2020
Максилофацијална хирургија 205/09/2020
Детска стоматологија 201/09/2020превземи
Клиничка фиксна протетика 118/08/2020превземи
Клиничка пародонтологија 229/08/2020
Клиничка фиксна протетика 226/08/2020
Судска медицина и форензичка стоматологија03/09/2020
Ургентни состојби31/08/2020превземи
Пациенти со ризик21/08/2020
Клиничка ендодонција 117/08/2020
Клиничка ендодонција 224/08/2020
Дентална трауматологија27/08/2020превземи
Претхирушки ортодонтски третман29/08/2020
Имплантологија04/09/2020
2-ра декада
Ортодонција 223/09/2020превземи
Максилофацијална хирургија 112/09/2020
Детска стоматологија 111/09/2020превземи
Орална хирургија 214/09/2020
Клиничка пародонтологија 110/09/2020
Фокалоза16/09/2020
Максилофацијална хирургија 226/09/2020
Детска стоматологија 222/09/2020превземи
Клиничка фиксна протетика 109/09/2020превземи
Клиничка пародонтологија 219/09/2020
Клиничка фиксна протетика 216/09/2020
Судска медицина и форензичка стоматологија24/09/2020
Ургентни состојби21/09/2020
Пациенти со ризик12/09/2020
Клиничка ендодонција 107/09/2020
Клиничка ендодонција 215/09/2020
Дентална трауматологија18/09/2020превземи
Претхирушки ортодонтски третман19/09/2020
Имплантологија25/09/2020

Резултати – Гнатологија               27/08/2020          превземи 

Резултати – Гнатологија               18/09/2020          превземи 

Резултати – Стоматолошка фармакологија             превземи