ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАСПОРЕД НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ IV КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА НА 15.06.2021 – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ВАЖНО:

  1. IV -ОТ КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ПОЛАГА ВО ДОГОВОР СО ИСПИТУВАЧОТ КАЈ КОЈ СЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ СТУДЕНТИТЕ
  2. КАЈ ПРОФ. Д-Р МИРЈАНА ПОПОВСКА, КОЛОКВИУМОТ ЌЕ СЕ ПОЛАГА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА 15.06.2021 (ВТОРНИК) ВО 14 ЧАСОТ НА КЛИНИКАТА ЗА БОЛЕСТИ НА УСТАТА И ПАРОДОНТОТ СОБА БР. 8.
  3. РАСПОРЕД

Проф. д-р Мирјана Поповска