Распоред на студентите кои ќе го полагаат предметот орална медицина и патологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред на студентите кои ќе го полагаат предметот орална медицина и патологија ДДМ – шест годишни студии (преземи)