РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА НА 05.07. 2021 ЗА СТАРА И НОВА ПРОГРАМА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА НА 05.07. 2021

  1. ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 1 – стара програма

Од 8,30   до  9, 30 часот  Компјутерски центар

  индекс
1.Газим Идризи6977
2.Метин Незаири6661
3.Исра Шерифи6900
4.Сара Вејсло6925
5.Миран Исмаили7005
6.Сонер Љушо7101
7.Ирена Бошковска6949
8.Генцијана Салихи6799
9.Лејла Машовиќ71548 ?
10.Енес Адеми6963
11.Кутлухан Ајдемир7357
12.Енис Сали6945
13.Пепита Ристова7052
  • ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА 2 –  стара  програма

Од 11  до 12   часот Амфитеатар 1 – Стоматологија

  индекс
1.Арџента Чупи 7037
2.Зејние Адеми 7012
3.Рамадан Алиу 7030
4.Ален Софтиќ 7054
5.Зулќуфли Абдула 6908
6.Абдула Хамзиќ 7024
7.Вјолца Браими 6909
8.Елхам  Ебиби 7103
9.Симихате Емини 7097
10.Сара Одат  6966
  • ОРАЛНА МЕДИЦИНА И ПАТОЛОГИЈА – НОВА ПРОГРАМА

Од 13-14 часот Амфитеатар  Стоматологија

  индекс
1.Стојан Петровски7337
2.Светлана Вељановска7311
3.Јасмин Идризовиќ7153
4.Суада Алиу7128
5.Ерда Сали7122
6.Сафет Бајрами7134
7.Дерја Шех7205
8.Бојан Звездаковски7198
9.Ивана Ѓозева7276
10.Басри Ајдари 7329
11.Бесник Рочи 7334

Од 14-15 часот  Амфитеатар  Стоматологија

  индекс
1.Борис Илиев 7214
2.Фетије Лимани 7228
3.Арта Јашари 7208
4.Џансу Мемети 7291
5.Теодора Лазаревска 7197
6.Ана Стратрова 7249
7.Ивана Остојиќ 7190
8.Деа Мухареми 7209
9.Божидар Веселиновски 7296
10.Андреј Влашки 7310
11.Ресула Абази 7196
12.Арзу Тринго 7269

ОД КАТЕДРАТА