Работилница со наслов: Флап дизајн, техники на сутурирање и хируршки принципи на препарација на имплантно лежиште – Катедра за имплантологија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
На 30.5.2024 година, со почеток од 10 часот, на Стоматолошкиот факултет – Скопје, во организација на Катедрата за имплантологија ќе се одржи работилница со наслов: ”Флап дизајн, техники на сутурирање и хируршки принципи на препарација на имплантно лежиште”.
Заинтересираните учесници потребно е да ја пополнат пријавата за учество, најдоцна до 10.5.2024 година достапна на следниот линк,