Работилница на тема: целосни коронки-реставрации за млечни и трајни заби во дентиција во развој- Центар за кариера – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
На 9.2.2024 година (петок), во 12:00ч, во амфитеатар 1 на Стоматолошки факултет – Скопје, во организација на Центарот за кариера, ќе се одржи бесплатна работилница на тема: Целосни коронки: реставрации за млечни и трајни заби во дентиција во развој
Пријавувањето за работилницата е на следниов линк: