Работилница: Ендодонтски третман на млечни и млади трајни заб – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Проф. д-р Александар Димков од Катедрата за детска и превентивна стоматологија, одржа курс на тема: Ендодонтски третман на млечни и млади трајни заби.

👉Проф. д-р Александар Димков од Катедрата за детска и превентивна стоматологија, денес одржа курс на тема: Ендодонтски третман на млечни и млади трајни заби.

👉Во рамки на курсот беа прикажани најновите насоки за третман на млечните и на младите трајни заби, со акцентирање на најчестите грешки кои се случуваат при неправилен или погрешен ендодонтски третман. Познавањето на оваа проблематика е од големо значење за клиничката практика на младите доктори и специјализанти.