ПРОФ.Д-Р ЌИРО ИВАНОВСКИ -Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје