ПРОФ.Д-Р ЛИДИЈА КАНУРКОВА – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје