Проф. д-р Дејаноски Крсте – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје