Проф.д-р Анета Атанасовска Стојановска- Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје