Проект: ,,Дејствувај за подобро орално здравје” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Стоматолошки факултет – Скопје, во рамките на соработката со Општина Центар, изминатиов период организираше работилници за подигнување на свеста за правилно одржување на оралната хигиена и правилна исхрана.

Во периодот на реализација на проектот со наслов: ,,Дејствувај за подобро орално здравје”, беа спроведени работилници во сите осум основни училишта од Општина Центар:-ООУ ,,Киро Глигоров”-ООУ ,,Гоце Делчев”-ООУ ,,Кочо Рацин”-ООУ ,,Димитар Миладинов”-ООУ ,,Ј.Х. Песталоци”-ООУ ,,11 Октомври”-ООУ ,,Св. Кирил и Методиј”-ООУ ,,Коле Неделковски”

Покрај стекнатите знаења, дечињата добија подароци од нашиот партнер Интердентал ДООЕЛ Скопје.