Пријавување на настани од континуирана едукација организирани од МСД и здруженија при МСД – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје Стоматолошкиот факултет – Скопје и Македонското стоматолошко друштво овозможија бесплатно учество на студентите од Стоматолошкиот факултет на настаните од континуираната едукација организирани од Македонското стоматолошко друштво и здруженијата во негов состав. На студентите им е овозможено бесплатно учество на симпозиумите и конгресите кои ги организира Македонското стоматолошко друштво и здруженијата во негов состав, по претходно спроведена постапка за избор на учесниците.

Заинтересираните кандидати е потребно да се пријават на следниот линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…