Прелиминарна листа на кандидати за трет циклус студии – докторски студии за учебна 2021/2022 година (прв уписен рок) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Прелиминарна листа на кандидати кои исполнуваат услови за упис на трет циклус студии – докторски студии за учебна 2021/2022 – прв уписен рок и листа на одбиени кандидати (преземи)