Преглед на наставниот план на Стоматолошкиот факултет при Универзитетскиот центар за медицински науки во учебната 1979/80 година