Преглед на наставниот план за додипломски студии за стручни стоматолошки сестри усвоен во учебната 2001/2002 година