Поставен ПОС терминал – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани сегашни и идни студенти и специјализанти,

Ве известуваме дека на Стоматолошки факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје е поставен ПОС терминал преку кој ќе може да се вршат сите уплати за обврски кон факултетот.

👉 Искористете ја можноста и поволностите на безготовинското плаќање!!!