Посета на Министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче на Стоматолошкиот факултет- Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

👊Министерот за здравство, доц. д-р Венко Филипче, го посети Стоматолошкиот факултет – Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје.

👉На состанокот остварен со деканот на Стоматолошкиот факултет – Скопје, проф. д-р Ќиро Ивановски, се разговараше за унапредување на новите планови и програми за специјализации и супспецијализации од областа на стоматологијата кои се во постапка на одобрување и објавување. Имено, новите планови и програми се во согласност со последните трендови на земјите членки на Европската унија и ќе придонесат за продуцирање на високостручен специјалистички кадар од областа на стоматологијата.

👉По состанокот, министерот ги посети клиничките сали за практична настава во рамките на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар ,,Св. Пантелејмон’’ во Скопје и новонабавената опрема која е во функција на наставната, научната и применувачката дејност на Стоматолошкиот факултет – Скопје. Новите клинички сали се целосно реконструирани и опремени со најсовремена стоматолошка опрема.