Предавање на визитинг-професор: ,,Компликации во денталната имплантологија” – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

На 14.9.2022 во Амфитеатарот на Стоматолошки факултет – Скопје, проф. д-р Божидар Јорданов, визитинг-професор од Стоматолошкиот факултет при Медицинскиот универзитет во Софија, одржа предавање на тема: ,,Компликации во денталната имплантологија”.