iTOP работилница – инвидуален пристап во одржување на оралната хигиена – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Во соработка со компанијата ИНТЕРДЕНТАЛ Дооел, се одржа iTOP работилница – инвидуален пристап во одржување на оралната хигиена наменета за дипломирани стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози, како дел од серијалот работилници организирани од Центарот за кариера на Стоматолошкиот факултет – Скопје.