Одлуки по приговори – Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година во прилог се Одлуките по приговорите поднесени по објавувањето на прелиминарната ранг листа.

Прилог:

Одлука по приговор – Надица Јованова

Одлука по приговор – Ивана Николов

Одлука по приговор – Агрон Саљиу

Одлука по приговор – Ивона Кузманова