Одговорни професори координатори на катедрата – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Одговорни наставниции координатори на катедрата за I година

Одговорни наставниции координатори на катедрата за II година

Одговорни наставниции координатори на катедрата за III година