Одбрана на стручен труд на д-р Матеа Џипунова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје