Одбрана на стручен труд на д-р Зорица Николова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје