Одбрана на магистерски туд на д-р Емица Младеновска Спасиќ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје