Одбрана на магистерски труд на д-р Бојан Попоски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје