Одбрана на магистерски труд на д-р Марија Јанкуловска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје