Одбрана на докторски труд на д-р Тања Дејаноска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје