Одбрана на докторки труд на д-р Теута Довољани – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје