Обраќање на деканот, проф. д-р Ќиро Ивановски, по повод Меѓународната недела на сестринството – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Обраќање на деканот, проф. д-р Ќиро Ивановски по повод Меѓународната недела на сестринството, во рамки на кампањата организирана од здружението ЗМСТАС – ЗА НАС.